STUALARM IMPORT, s.r.o / Obchodní podmínky /
Kategorie
Maloobchod
Mapa ČR

OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ODBERATEĽOV ZO SLOVENSKA verzia jún/2019

cena dopravy vrátane dobierky iba 6 EUR
expedícia v ten istý deň u menších objednávok do 10 hodín dopoludnia, dodanie do 48 hodín po celom Slovensku
faktúry vystavené v EUR, bankový účet v Bratislave, 30-denná možnosť vrátenia tovaru 

ÚVOD:

 • Tieto obchodné podmienky vymedzujú pravidlá spolupráce medzi firmou STUALARM IMPORT, s.r.o. (ďalej len STUALARM) a našimi obchodnými partnermi (odberateľmi) zo Slovenskej republiky.
 • Odberateľ odobratím tovaru súhlasí s uvedenými obchodnými podmienkami.
 • Firma STUALARM obchoduje len s registrovanými podnikateľskými subjektmi vlastniacimi živnostenský list a dokázateľne prevádzkujúcimi činnosť súvisiacu s predajom, montážou či opravami autopríslušenstva. Podmienkou je registrácia ako plátca DPH na Slovensku (intrakomunitárne plnenie) – aktuálnu platnosť DIČ overujeme v informačnom systéme VIES.
 • Noví odberatelia sa registrujú výhradne na www.stualarm.cz v časti „nová registrace“. Po preverení vyplnených údajov bude novému odberateľovi oznámené prihlasovacie meno a heslo do veľkoobchodnej časti, čím získa ON-LINE prístup ku katalógu a dealerským cenám. Aktuálny katalóg bude doručený poštou. 
 • Nižšie nešpecifikované pravidlá spolupráce sa riadia obchodným zákonníkom a s ním súvisiacimi právnymi normami platnými na území Českej republiky. 

OBJEDNÁVANIE TOVARU:

 • Tovar objednávajte prostredníctvom B2B systému (ďalej len E-SHOP) na www.stualarm.cz , kde je k dispozícii kompletná ponuka sortimentu, vrátane aktuálnych cien a stavu skladu. Je možné samozrejme objednávať i e-mailom, faxom či telefonicky.
 • Prvý nákup novo registrovaného odberateľa musí obsahovať najmenej 3 skladové položky a jeho hodnota bez DPH a dopravy musí byť vyššia než 3.000 CZK.
 • Ceny na faktúre sa automaticky prepočítavajú podľa denného výmenného kurzu ČNB na EUR. Pri každej položke faktúry bude uvedená cena prepočítaná na EUR. Bude tiež uvedený konverzný výmenný kurz medzi CZK a EUR.
 • Každá objednávka musí obsahovať informácie o odberateľovi, t.j. obchodný názov a DIČ, alebo pridelené registračné číslo odberateľa. Ďalej je nutné uviesť meno a telefón osoby, ktorá tovar objednáva.
 • Všetok tovar objednávajte podľa objednávacieho kódu uvedeného v cenníku! Vzhľadom k vysokému počtu skladových položiek je veľmi ťažké správne určiť druh požadovaného tovaru bez kódového označenia. Objednávky bez objednávacích kódov nie sme bohužiaľ schopní z kapacitných dôvodov realizovať!!!
 • Každá prijatá objednávka je ihneď vyfakturovaná a predaná k expedícii. Z technických dôvodov už nie je možné prijatú objednávku ďalej rozširovať, preto odporúčame objednávať len 1 x denne. Pri doobjednaní bude vystavená rovnako ako u novej objednávky ďalšia samostatná faktúra vrátane expedičných nákladov a tovar bude poslaný v samostatnej zásielke.
 • Pokiaľ tovar nie je na sklade, je dohodnutý náhradný termín dodania. V prípade záujmu odberateľa je táto objednávka evidovaná a ihneď, ako tovar dorazí na sklad, budete informovaní o možnosti dodania tovaru.  

DODACIE PODMIENKY:

 • Objednávky tovaru na Slovensko sa expedujú prepravnou spoločnosťou GLS. Dodací termín od expedície je 48 hodín. Malé objednávky do max. 10-tich položiek, prijaté do 10 hodín dopoludnia expedujeme ten istý pracovný deň. Ostatné objednávky expedujeme nasledujúci pracovný deň.
 • Všetky náklady na expedíciu tovaru (balenie, poistenie, dobierka, doprava...) hradí STUALARM. Odberateľ sa podieľa na každej zásielke, bez ohľadu na výšku fakturovanej čiastky, na veľkosti (hmotnosti) a vzdialenosti od Prahy čiastkou 6,- EUR. Na faktúre bude tato čiastka vyznačená ako expedičné náklady.
 • Služba GLS umožňuje sledovanie stavu doručovania prostredníctvom www.gls-czech.com. Link s informáciou o expedícii a s číslom vašej zásielky bude automaticky odoslaný na emailovú adresu v deň odoslania tovaru medzi 15-17 hodinou.
 • Všetok odobraný tovar si musí každý odberateľ ihneď skontrolovať. Pokiaľ dodaný tovar nesúhlasí s položkami na faktúre, je odberateľ povinný písomne ​​informovať dodávateľa a to do 7 dní od odoslania tovaru dodávateľom.  Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad.

PLATOBNÉ PODMIENKY:

 • Cena tovaru sa riadi platným cenníkom, uvedeným na E-SHOPE www.stualarm.cz. Všetci odberatelia nakupujú za cenu DEALER. Ceny sa zobrazia po prihlásení užívateľským menom a heslom. Sú uvedené v CZK, na EUR sa automaticky prepočítajú denným výmenným kurzom ČNB až na nami vystavenej a potvrdenej faktúre.
 • Ceny na našom E-SHOPU sú uvedené v CZK bez DPH, na EUR sa automaticky prepočítavajú. Cenu v EUR si spočítame: dealerská cena CZK: kurz ČNB = cena EUR.
 • Doporučené predajné ceny pre koncových zákazníkov sú orientačné, skutočný maloobchodný rabat závisí na lokálnej situácii na trhu.
 • STUALARM má účet č. 4013019016/7500 v ČSOB Bratislava vedený v EUR. Platby za faktúry zasielajte výhradne na tento účet. 

ON-LINE B2B SYSTÉM NA www.stualarm.cz

Výhody obchodovania cez náš webový systém – dostupnosť 24 hodín denne, 7 dní v týždni, okamžitá rezervácia tovaru!!!

 • možnosť registrácie - zadanie fakturačnej a doručovacej adresy, kontakty a následná oprava všetkých  údajov
 • on-line stav skladu – ak tovar nie je  na sklade, zobrazí sa približný termín dodania
 • strážny pes Vám automaticky pošle informáciu po prijatí tovaru na sklad
 • ceny, zľavy, podrobné informácie o tovare, montážne návody, zvuky, videa, diskusie k produkte,…
 • môžete sledovať rezervácie, objednávky, saldo – už vydané faktúry so zobrazením úhrad
 • možnosť stiahnutia cenníku (xls, html), katalógové listy, archív noviniek
 • evidencia opráv / reklamácií

30-ti DENNÁ MOŽNOST VRÁTENIA TOVARU:

 • Každý odberateľ môže časť zakúpeného tovaru vrátiť do 30-tich dní od vystavenia faktúry! Peniaze budú po kontrole tovaru a po potvrdení dobropisu v plnej výške vrátené. V žiadnom prípade nevraciame peniaze v hotovosti. Peniaze sú poukázané bankovým prevodom alebo po dohode použité na vzájomný zápočet pohľadávok.
 • K vrátenému tovaru musí byť vyplnený RMA formulár, ktorý je súčasťou obchodných podmienok!!! Je nutné udať dôvod vrátenia (tovar nevyhovuje, zákazník neprišiel na montáž, ...) a vpísať číslo nákupného dokladu, tzn. faktúry. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo použitý (namontované), musí byť zabalený v pôvodnom nepoškodenom obale (napr. poničené blistre, krabice - nemožno vrátiť) vrátane kompletného príslušenstva, návodov popr. nevyplnených záručných listov.
 • Pri tovare odobraného na faktúru musí byť faktúra uhradená v splatnosti a jej číslo uvedené u vráteného tovaru na RMA formulári. 
 • S ohľadom na obrat odberateľa budeme akceptovať vrátenie maximálne 3-10 položiek (kusov, setov, balenie ..) tovaru mesačne na jedného odberateľa. U odberateľov s mesačným obratom do 5.000 Kč možno vrátiť maximálně 3 položky za kalendárny mesiac, v prípade obratu 5.000-50.000 Kč max. 7 položiek u obrate nad 50.000 Kč maximálne 10 položiek tovaru mesačne. Uvedené obraty sú bez DPH, rozhodný mesačný obrat je priemerom za posledné 3 ukončené mesiace pred nákupom tovaru, ktorý požadujete vrátiť.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

 • Na nami dodávaný tovar sa vzťahuje záručná lehota podľa občianskeho zákonníka.
 • Reklamácia sa uplatňuje na našej adrese príp. u tovaru tuzemských dodávateľov (JVC, ...) v autorizovanej servisnej sieti týchto značiek.
 • Ku každému reklamovanému tovaru musí byť vyplnený RMA formulár, a riadne vyplnený záručný list! Pri tovare, ku ktorému záručný list nedodávame, ho nahrádza kópie predajného dokladu (účtenka, faktúra).
 • Náklady spojené s expedíciou záručnej reklamácie dodávateľovi (STUALARM) hradí odberateľ, náklady spojené s expedíciou vybavenej záručnej reklamácie späť hradí STUALARM.
 • Záruka sa nevzťahuje na tovar poškodený nevhodným zaobchádzaním, vniknutú kvapalinou alebo neodbornou inštaláciou.                            

 GDPR

 • Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR), dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, dále jen ZOOÚ, a dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách a o změně některých zákonů.
 • Naše společnost STUALARM IMPORT, s.r.o. se sídlem Na Křivce 30, Praha 10, 10100, zapsaná v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115272 obchoduje pouze s podnikatelskými subjekty, kteří jsou řádně registrovaní a přihlášení dealeři s IČ a oblastí podnikání v automobilovém příslušenství nebo elektrotechnice.
 • Osobní údaje shromažďujeme pro účely velkoobchodní spolupráce, abychom Vám mohli poskytovat služby a prodávat produkty, kontaktovat Vás v případech běžného obchodního styku (objednávky, zasílání dokladů, platby, zasílání zboží, poradenství a konzultace, …). Vaši e-mailovou adresu rovněž můžeme využít pro zasílání obchodních sdělení, provozních informací spojených s chodem naší společnosti (máte právo kdykoliv požádat o zrušení zasílání těchto informací – odkazem v každém e-mailu).
 • Rovněž zpracováváme nezbytné informace pro zajištění plnění zákonných povinností (např. zákon o DPH, účetnictví, o dani z příjmů, o archivnictví, …).
 • Zpracováváme obvykle následující údaje: název firmy, fakturační adresu či sídlo firmy, místo doručení zásilek, IČ a DIČ, telefonický kontakt, e-mailovou a webovou adresu, bankovní spojení, uživatelské přístupy na B2B e-shop, IP adresu přístupu, kontaktní osoby a údaje o pořízeném či reklamovaném či servisovaném zboží.
 • Naše webové stránky neobsahují reklamu třetích stran.
 • Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte nebo jsou k dispozici na veřejných dostupných rejstřících či na Vašich veřejně dostupných webech, a materiálech.
 • Vaše údaje neposkytujeme třetím osobám, pokud to není nutné (např. poskytujeme informace dopravcům k zásilkám, našim dodavatelům pro zajištění technické nebo administrativní podpory, provozovatelům technických řešení, pokud je to nezbytné pro ochranu práv naší společnosti a státním orgánům …)
 • Osobní údaje nikomu neprodáváme ani neposkytujeme subjektům mimo Evropskou unii.
 • Naše společnost nezpracovává údaje osob mladších 18 let.
 • Naše společnost uplatňuje vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, některé údaje uchováváme v šifrované podobě.
 • Vaše data zpracováváme na nezbytně dlouhou dobu (pro konkrétní účely, pro něž byly shromážděny, případně k vyřešení případných dotazů, připomínek, záruk a také vzhledem k plnění zákonných povinností).
 • Máte právo od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo vznést stížnost a v případě podezření, že zpracování údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého nebo osobního života, nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat o odstranění vzniklého stavu. Máte právo požádat o vymazání dat z našich systémů, pokud to neodporuje zákonným povinnostem.
 • Nemáte povinnost uvedené osobní údaje poskytnout, nicméně některé údaje jsou nezbytné pro splnění zákonných povinností nebo pro dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez nich nebudeme moci zajistit dodávku zboží nebo služby. 
 • V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit a všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@stualarm.cz.

platnost/verze 1.6.2019                                                         Mgr. Michal Studihrad – ředitel společnosti

Na e-mailové adrese michal.studihrad@stualarm.cz jsem kdykoliv připraven reagovat na vaše připomínky, dotazy a náměty.

 

Kontakty

STUALARM IMPORT, s.r.o.
Na Křivce 30
101 00 Praha 10
mapa + kontakt

Maloobchod

Mapa ČR
© STUALARM IMPORT, s.r.o
Provozováno na systému MajorShop
Filtrace dle automobilu